Käyttöohjeet

Katso tältä sivulta palvelun yleiset käyttöohjeet

Getting started

Palvelun käyttöönotto

Yksittäinen koulu käyttäjänä: Täytä etusivun alaosan hyvin lyhyt lomake. Kun olemme tarkistaneet antamasi tiedot, saat sähköpostin, jossa on pääsy palveluun.

Kaupungit ja kunnat käyttäjinä: Ota meihin suoraan yhteyttä, jotta voimme tehdä käyttäjätunnukset automaattisesti kaikille kouluillenne.

Vastausten kerääminen

 1. New questionnaire
  Luo uusi kyselylomake tietylle vastaajaryhmälle haluamallasi versiolla kyselylomakkeesta. Voit jättää joitain osa-alueita pois lomakkeesta, jos haluat pitää kyselyn lyhyempänä.
 2. Codes for the questionnaire
  Vastausten keräämistä varten voit avata kyselyn ja käyttää jaettua, valmiiksi generoitua täyttökoodia tai voit itse luoda tarvittavan määrän täyttökoodeja niin, että kullekin vastaajalle tulee henkilökohtainen koodi.

  Jaettu täyttökoodi vanhenee automaattisesti jonkin ajan kuluttua, mutta uuden täyttökoodin saat helposti avaamalla kyselyn uudelleen.

  Samaa kyselyä voi käyttää useita vuosia ja tuloksia voi verrata vuosien mittaan.
 3. Filling the questionnaire
  Kyselyyn vastaajalta pyydetään koodia. Tämä voi olla 7-merkkinen jaettu täyttökoodi tai käyttämätön 6-merkkinen henkilökohtainen täyttökoodi. Vastaajat eivät tarvitse muuta pääsyä palveluun ja he voivat täyttää kyselyn käyttäen mitä tahansa ajantasaista selainta tietokoneella, tabletilla tai mobiililaitteella.

  Jos kyselyyn sisäänpääsyyn käytetään jaettua täyttökoodia, palvelu luo ja näyttää kyselyssä henkilökohtaisen koodin, jonka vastaaja voi tallentaa itselleen. Tätä koodia käyttäen vastaaja voi palata jatkamaan kyselyn täyttämistä myöhemmin, mikäli hän on keskeyttänyt ja tallentanut aiemmin vastaamansa osan kyselystä.
 4. Plain text option for questionnaires
  Ala- ja yläkoulujen lomakkeissa on mahdollista valita selkeäkielisempi ja huomattavasti lyhyempi versio oppilaille, joilla suomen kielen lukutaidossa on haasteita. Kysymysten sisältö on pidetty mahdollisimman samankaltaisena varsinaisten kysymysten kanssa. Tuloksissa nämä selkeämpikieliset vastaukset näkyvät vastaavien varsinaisten kysymysten osana. Niitä ei näytetä erillisinä.

  Valinta selkeäkielisempään versioon tehdään vastauslomakkeen yläosasta kohdasta ”Näytä kysymykset selkokielisenä” EI | KYLLÄ Suosittelemme, että valinnan tekee kyselyn järjestäjä yksittäisille oppilaille.
 5. Looking at results
  Tarkastele vastauksia kirjautumalla palveluun. Etsi koulusi sivu Oma koulu -linkistä, joka on palvelun ylälaidan otsikkorivillä ja klikkaa halutun lomakkeen Katso tulokset -painiketta.

Tulosten näkeminen

Tuloksissa voi tarkastella tiettyä kyselyä, tiettyä kohderyhmää koulussa tai kaupungin tasolla.

Tulosnäkymiä voi kohdentaa tietyn luokan (esim. 7A) tai luokkatasoryhmän (esim. seitsemäsluokkaiset) tasolle. Suojelemme vastaajien anonymiteettiä emmekä näytä tuloksia, joissa on alle viisi vastausta.

Vertailut koulun tai jopa tietyn luokan ja kaupungin tai kansallisen tason vastausten välillä on mahdollista. Luokkien väliset vertailut eivät ole mahdollisia.

Viewing results

Vastausten jakaminen

Ulkopuolisten asianosaisten (kuten koulun henkilökunta tai oppilaiden vanhemmat) rajoitettu pääsy kyselyn tuloksiin on mahdollista. Etsi lomakkeen vastaukset, valitse haluttu näkymä ja klikkaa "Jaa". Näkyviin ilmestyy ikkuna, jossa voi luoda jaettavan näkymän. Tämän jaetun näkymän voi avata jokainen, joka tietää tarkan URL -osoitteen.

On suositeltavaa, että testaat luodun jaettavan näkymän painamalla Avaa -painiketta. Se avaa jaettavat tulokset uudessa selainikkunassa. Jos olet tyytyväinen näkymään, voit jakaa nämä tulokset kopioimalla URL -osoitteen ja lähettämällä sen ihmisille, joiden tulisi päästä katsomaan tuloksia. Jaetun näkymän poistaminen estää muita käyttämästä kyseistä URL -osoitetta.

Tulosten lataaminen

Tulosten lataaminen Excel -muodossa on myös mahdollista. Valitse haluttu näkymä ja klikkaa painiketta, jossa on excel -kuvake.

Getting started

Koulun hallinnointi

Koulun ylläpitäjien kutsuminen ja poistaminen

Voit kutsua uusia henkilöitä koulusi ylläpitäjäksi Hallinnoi ylläpitäjiä -sivun kautta. Pääset tälle sivulle Oma koulu -sivun oikeassa reunassa näkyvällä painikkeella. Hallinnoi ylläpitäjiä -sivulla voit myös poistaa ylläpitäjiä. Poistettujen ylläpitäjien käyttäjätunnuksia ei poisteta, mutta heidän pääsynsä kyseisen kouluun peruutetaan.

Salasanan uusiminen

Siinä valitettavassa mutta todennäköisessä tapauksessa, että olet unohtanut salasanasi, voit asettaa sen Salanan uusiminen -sivun kautta.