Hinnoittelu

Koulun hyvinvointiprofiilin takana on non-profit periaatteella toimiva suomalainen tiimi. Toiminnan jatkuminen varmistetaan vuosittaisella kertamaksulla, jolla katetaan palvelun ylläpito ja jatkokehitys

Kuka maksaa?

Useissa tapauksissa palvelun tarjoaa kunta tai kaupunki kouluilleen. Myöskin näissä tapauksissa uudet koulut voivat liittyä mukaan etusivun kautta.

Kertamaksu on yksittäiseltä koululta 20€ per vuosi. Mikäli useampi koulu saadaan katettua samalla maksulla, tulee hinnaksi 15€ per koulu.

Palvelun testaus on ilmaista. Testauksella tarkoitetaan käyttäjätunnusten hankkimista, kyselyn luomista ja muutamaa täyttökertaa palveluun tutustumiseksi.

Mitä maksulla saa?

  • Täydet käyttöoikeudet palveluun
  • Rajoittamaton määrä lomakkeita ja vastauksia
  • Täydet omistusoikeudet kerättyihin vastauksiin ja mahdollisuuden tuoda ne ulos järjestelmästä Excel tai CSV -muodossa

Aiemmin kerättyjä tuloksia pääsee tarkastelemaan vaikka ei maksaisi enää vuosimaksua. Katso tarkemmat tiedot palvelun tarjoamista ominaisuuksista täältä.

Mihin raha menee?

Koulun hyvinvointiprofiilia kehitetään non-profit periaatteella: kaikki tulot ohjataan palvelun kehittämiseen, asiakaspalveluun ja kiinteisiin kuluihin, kuten palvelinmaksuihin.

Kehittämisprosessi halutaan pitää osallistavana ja mahdollisimman avoimena. Tällä hetkellä paras tapa vaikuttaa on ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen tuki@koulunhyvinvointiprofiili.fi.